tisdag 11 september 2007

Miljöteknikexport & klimatmiljard

Enligt Dagens Nyheter skall en del av regeringens klimatmiljard gå till demonstrationsprojekt av typen Sustainable City. Att kalla detta för ett "helt nytt koncept" är väl kanske att vara granne med sanningen, men däremot är det något som kan ge en viss typ av cleantech-företag en skjuts vad gäller export. I synnerhet gäller det teknikkonsulter och avfallshanteringsbolag. De förra eftersom om något är revolutionerande med Sustainable City så är det helhetsperspektivet, och eftersom konsulter kan utföra projekt med handplockade teknikleverantörer.
De senare eftersom avfallshanteringen är en central del i de här projekten. Andra delar av Sustainable City-konceptet som kan anses vara avant-garde, till exempel hållbar energiförsörjning är nog något som är svårt för svenska företag att slå mynt av, speciellt för de exportmarknader som präglas av en hög grad av privatisering av infrastruktur och samhällstjänster. I Sverige har många bioenergiprojekt varit möjliga tack vare att energibolag, avfallsbolag och kollektivtrafikbolag haft en och samma (kommunala) ägare. Genom att de är offentliga har de också kunnat genomföra icke-lönsamma projekt. Det är svårare att sälja detta helhetskoncept om en mängd aktörer måste komma överens. Kanske kan konceptet nå större exportframgångar i länder som likt Sverige präglas av en stor offentlig sektor, till exempel Kina. Det gäller att ha detta åtanke när man formgiver nya, liknande koncept.
I vilket fall som helst är mer satsningar på demonstrationsanläggningar och pilotprojekt något som svenska företag själva efterfrågat. Det återstår att se vilka affärer det konkret kommer att leda till.

Intressant för miljöteknikföretagens del blir också nästa budget, och vilken kombination av piskor och morötter som finns där för att motverka klimatförändringar. Ur effektivitetssynvinkel bör morotsdelen i hög utsträckning ligga på forskning snarare än konsumtion, eftersom den bristande lönsamheten för flera former av förnyelsebar energi beror på materialrelaterade utmaningar.

måndag 10 september 2007

More cleantech money than investment opportunities?

As earlier mentioned in this blog, investor's interest in cleantech is growing, and there is no sign that this trend is over anytime soon. At a global scale, investments grew with approximately 67% between 2005 and 2006. New Energy Finance estimates that this sector will keep growing by 17% until In total, US$17 Bn was invested in the cleantech sector in 2006. US$2Bn available was not used however. Apparently there is more money dedicated for cleantech investment than there are opportunities. Possibly, a greater amount of international integration of cleantech investments could be beneficial in this case, especially to capture and to market innovations in neighbour countries and from the emerging economies. In that way, a larger part of the resource could be used for what they are intended. In particular, this could be an opportunity in the Scandinavian region, where the cultural and geographic distances are small.
There are several challenges for this development. Trade tariffs is one of them. And regional and national protectionist subsidy schemes & public investment mechanisms may encourage a local rather than an international focus.

torsdag 6 september 2007

Morphic to get another break-through order

Morphic is one of four contenders for a 4 Bn SEK (approximately US$600 Million) wind power deal. The deal regards the delivery of approximately 100 turbines for the Laholm project of Arise Windpower. The delivery of fuel cells was considered a breakthrough order (in Swedish). This would definitely be another one.

The competition is stiff, however: GE, Siemens and Nordex are the other three contenders.

Volvos konkurrenter: Google & svenska uppfinnare

Volvo, som kanske inte ska kallas svenskt längre, har en "plug-in"-hybridbil på gång.

Svenske uppfinnaren Lennart Stridsberg kan eventuellt förse Volvos konkurrenter med en elhybridmotor. Steget från skisser till färdig produkt är dock långt. Detta gäller i synnerhet i Stridsbergs fall, då han ämnar hoppa över demonstrationssteget och vill att produktern skall börja serietillverkas direkt.

Riktigt intressant blir det när plug-in-hybrider baseras på förnyelsebar energi, eller av en hushållsanläggning där bränsleceller används för att generera el. Google och Bloom Energy, två företag att räkna med när det gäller förnyelsebar energi & hållbara transporter?

onsdag 5 september 2007

Trade tariffs against cleantech

The European Commission has extended the European import duties on efficient light bulbs. The tariffs are supposed to protect European light bulb producers from their Chinese counter parts. This is problematic from a cleantech trade point of view. It means higher prices for consumers and less incentives to improve domestic and commercial building energy efficiency in Europe. Further on, it is a hinder for the development of the environmental technology industries in emerging economies.

However, perhaps could European LED and OLED lighting producers benefit from this?

The Value of Young Cleantech Investment Companies?

While the blog Investeringar i vindmöllor och förnyelsebar energi" (in Swedish) recommends Borevind as an investment, considering it's rather low value, it would not be an investment free of risk. The price/equity ratio is 225%, which is lower to other Swedish cleantech companies. But should Borevind be compared to technology companies such as Morpic or generation asset owner Elous Vind? They have a rather different focus (Morpic develop technology solutions and Elous own wind power projects). No doubt about Borevind having chosen an interesting market niche. Metainvestments in the renewable energy field, if conducted wisely, could be more profitable than focusing on a few specific technologies or one kind of power projects. The Borevind portfolio is not very diverse however, focusing mainly on wind power. The tiny investment in Rindi Energi may be a step in the right direction, considering the stable conditions and increasing demand for this type of bioenergy solutions.

placera.nu (in Swedish) confirms that the Borevind investments need to be quite successful to meet the high expectations. Investors, often institutional ones, may create a hype in the cleantech area when pumping in money into the market without proper previous research, because a general political and public interest in renewable energy. The valuation of companies like Borevind may be a sign of this hype.

Further on, the price-to-equity ratio should be used with care when analyzing young cleantech companies. There is little historical data available and thus difficult to make a comparative analysis. Thus, other factors should be considered to estimate the value and assess the investment opportunity. Price-to-earnings is of one them.