torsdag 30 augusti 2007

Morphic får banbrytande order

Morphic får en relativt stor order på sina bränsleceller.

Bolaget går faktiskt med förlust, och om de inte har väldigt höga vinstmarginaler är denna order inget som kommer att ändra på det. Ändå stiger aktiekuresen.
Är förväntingarna rimliga? Det krävs troligen fler order på vindparker eller pa Morphics hybridsystem för att företagets värdeökning skall kunna betraktas som substantiell.

Inga kommentarer: