tisdag 11 september 2007

Miljöteknikexport & klimatmiljard

Enligt Dagens Nyheter skall en del av regeringens klimatmiljard gå till demonstrationsprojekt av typen Sustainable City. Att kalla detta för ett "helt nytt koncept" är väl kanske att vara granne med sanningen, men däremot är det något som kan ge en viss typ av cleantech-företag en skjuts vad gäller export. I synnerhet gäller det teknikkonsulter och avfallshanteringsbolag. De förra eftersom om något är revolutionerande med Sustainable City så är det helhetsperspektivet, och eftersom konsulter kan utföra projekt med handplockade teknikleverantörer.
De senare eftersom avfallshanteringen är en central del i de här projekten. Andra delar av Sustainable City-konceptet som kan anses vara avant-garde, till exempel hållbar energiförsörjning är nog något som är svårt för svenska företag att slå mynt av, speciellt för de exportmarknader som präglas av en hög grad av privatisering av infrastruktur och samhällstjänster. I Sverige har många bioenergiprojekt varit möjliga tack vare att energibolag, avfallsbolag och kollektivtrafikbolag haft en och samma (kommunala) ägare. Genom att de är offentliga har de också kunnat genomföra icke-lönsamma projekt. Det är svårare att sälja detta helhetskoncept om en mängd aktörer måste komma överens. Kanske kan konceptet nå större exportframgångar i länder som likt Sverige präglas av en stor offentlig sektor, till exempel Kina. Det gäller att ha detta åtanke när man formgiver nya, liknande koncept.
I vilket fall som helst är mer satsningar på demonstrationsanläggningar och pilotprojekt något som svenska företag själva efterfrågat. Det återstår att se vilka affärer det konkret kommer att leda till.

Intressant för miljöteknikföretagens del blir också nästa budget, och vilken kombination av piskor och morötter som finns där för att motverka klimatförändringar. Ur effektivitetssynvinkel bör morotsdelen i hög utsträckning ligga på forskning snarare än konsumtion, eftersom den bristande lönsamheten för flera former av förnyelsebar energi beror på materialrelaterade utmaningar.

Inga kommentarer: