onsdag 20 juni 2007

Risk för cleantechbubbla? Knappast. Däremot för enskilda företagsbubblor

Dagens Miljö skriver idag om risken för en cleantechbubbla. Visst, på kort sikt kan enskilda företag och delsektorer att sjunka i värdering, till föjld av uppskruvna förväntningar. Detta kan tillfälligt drabba hela sektorn. Men cleantechsektorn som helhet har större potential, särskilt om man sprider sina ägg.
Jag har redan skrivit om detta här, och om att nästa "boom" kommer inom energieffektivisering.

"Boomen" vi sett är i stort sett logisk och marknadsmässig.
Självklart kommer enskilda företag av olika skäl inte klara sig i konkurrensen, och vissa företag är säkerligen övervärderade redan idag.
T.o.m. hela delsektorer kan komma att krascha. Marknaden kommer till exempel så småningom att straffa t.ex. etanolsektorn p.g.a. lågt energiutbyte för vissa former av etanol (majs&spannmål), och externa kostnader för andra typer (jatropha). En eventuell rekyl inom en delsektor kommer att drabba hela sektorn, dock tillfälligt.
Cleantechsektorn som helhet kommer på lång sikt snarare bara öka, eftersom fler blir varse om de externa kostnaderna i ett icke-hållbart samhälle. Förnyelsebar energi behövs inte bara p.g.a. klimatförändringar, utan också av säkerhetsskäl och för energioberoende. Även andra delar av cleantechsektorn kommer att gynnas i takt med att länder blir rikare och efterfrågar en renare miljö. Dessutom har investerare dotcom-bubblan i färskt minne och kommer att vara mkt mer kritiska i granskningen av förhållandet mellan nuvarande vinster & värde.

Inga kommentarer: