torsdag 31 maj 2007

Vattenfall: här finns inspirationen

Genom sitt intresse för litauisk kärnkraft visar
Vattenfall återigen att de riktigt stora satsningarna gör man helst på icke-förnyelsebar, icke hållbar energi. Detta är ytterligare ett tecken på att svenska staten borde utöva ett mycket mer aktivt ägande.

Om nu Vattenfall vill vara en statlig storspelare på den internationalla energimarknaden, varför satsar man inte på att bli en förnyelsebar sådan? Inspiration kan hämtas från till exempel Acciona eller Econergy.

Inga kommentarer: